Artikel

Mengapa Pelanggan Meninggalkan Anda?

Oleh D.R. Tirtasujana Mana yang Anda pilih? Makan di rumah makan yang dekat rumah, tapi pelayannya “jutek”, atau yang agak jauh tapi pelayanannya sangat ramah? Katakanlah rasanya sama, jumlahnya sama, dan harganya pun sama. Bagaimana? Tidak perlu…